2018 m. vasario 27 d., antradienis

Stendinė paroda

„Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę“
    Jauna, laisva, pati savęs valdovė
    Tautų eilėn įstojo Lietuva
    Savu krauju vergijos nusiplovė,
    Sutraukus pančius ištverme sava.    (Maironis)

Skaitykloje parengta straipsnių ir knygų ekspozicija šiai datai paminėti.

Vincui - Mykolaičiui Putinui - 125

Aš spindinčią dovaną rytmečio saulei nešu-
Vakarės žaros stebuklingų spalvų ir dažų.

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13 - osios minėjimui skaitykloje parengtas stendas.

Naujos knygos

„Gera knyga - tarsi pokalbis su protingu žmogumi: teikia žinių, moko apibendrinti tikrovę, suprasti gyvenimą“  ( L. Tolstojus )
Bibliotekoje yra gautos naujos knygos. Malonių skaitymo akimirkų su naujomis lietuvių autorių knygomis.